منو
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/1111gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/000gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/modirgk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.502gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.213gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/89598gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/Barangk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.010gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.arggk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.FASHAMgk-is-125.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Progress bar
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
صفحه اصلیدرباره‌مهرآیینشورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

اهداف تشکیل شورای دانش آموزی:              

1- آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی

2- استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجرای برنامه هاي درسی

3- ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان

4- كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر  

5- شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان 

6- مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان 

7-  مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران 

8- تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان 

 

مهم ترین وظایف شورای دانش آموزی:

۱-  همکاری و تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی دانش آموزان

2- همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مختلف اعم از نشریه، امور اردویی و نماز جماعت

3- ارج نهادن به شخصیت و کرامت دانش آموزان و اولیای مدرسه و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری

4- تقویت پذیری و مشارکت جویی، حس تعهد ، مسئولیت و ارتباط موثر با دانش آموزان و اولیای مدرسه 

5- برقراری دوستی و صمیمیت  بین دانش آموزان و اشاعه ی  احترام و اکرام نسبت به اولیای مدرسه  

6- گسترش اخلاق اسلامی ، برقراری آرامش و صلح و دوستی و کمک به همه ی دانش آموزان

7-کشف استعدادها  و مدیریت همه جانبه در جهت رشد و پیشرفت تحصیلی مدرسه   

 

 

 

پیش ثبت نام و نمونه سئوالات

 

--------------------------

بازگشت به بالا