منو
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/1111gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/000gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/modirgk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.502gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.213gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/89598gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/Barangk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.010gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.arggk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.FASHAMgk-is-125.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Progress bar
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
صفحه اصلیامکانات‌پرتالپاسخ آزمون هاآزمونهای94-95-دوره اول

پاسخ آزمون های سال 94-95 - دوره اول

دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال > مرکز دانلود / نمونه سوالات می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (arabi.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم عربی پایه هفتم][ ]853 kB
دانلود این فایل (arabi8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم عربی پایه هشتم ][ ]838 kB
دانلود این فایل (emla.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم املا فارسی پایه هفتم][ ]129 kB
دانلود این فایل (emla8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم املا فارسی پایه هشتم ][ ]122 kB
دانلود این فایل (fizik.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم فیزیک پایه هفتم][ ]551 kB
دانلود این فایل (fizik8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم فیزیک پایه هشتم ][ ]802 kB
دانلود این فایل (motaleat.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم][ ]849 kB
دانلود این فایل (motaleat8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ][ ]855 kB
دانلود این فایل (payamha.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم پیامهای آسمانی پایه هفتم][ ]627 kB
دانلود این فایل (payamha8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم پیامهای آسمان پایه هشتم ][ ]953 kB
دانلود این فایل (quran.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم قرآن پایه هفتم][ ]440 kB
دانلود این فایل (quran8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم قرآن پایه هشتم ][ ]840 kB
دانلود این فایل (riazi.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ریاضیات پایه هفتم][ ]814 kB
دانلود این فایل (riazi8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ریاضیات پایه هشتم ][ ]781 kB
دانلود این فایل (shimi.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم شیمی پایه هفتم][ ]251 kB
دانلود این فایل (shimi8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم شیمی پایه هشتم ][ ]244 kB
دانلود این فایل (zaba.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هفتم][ ]1120 kB
دانلود این فایل (zaban8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم ][ ]1308 kB
دانلود این فایل (zist.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زیست شناسی پایه هفتم][ ]577 kB
دانلود این فایل (zist8.pdf)دریافت [ سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زیست شناسی پایه هشتم ][ ]474 kB

پیش ثبت نام و نمونه سئوالات

 

--------------------------

بازگشت به بالا